Fortsatt uppspelning

Om ni använder Firefox som webbläsare och musiken inte återupptas efter att ni bytt sida så kan ni ändra inställningen för automatisk uppspelning av ljud och video enbart för https://www.max10.se

Klicka på symbolen bredvid låset och ändra inställningen för Automatisk uppspelning till: ”Tillåt ljud och video”

Efter detta så kommer musiken att återupptas efter ett sidbyte på webbsidan.