Villkor & Regler

För att använda sidan måste du vara minst 18 år

Alla annonser måste följa svensk lagstiftning

Att skapa ett konto och att annonsera är gratis. Annonsen ligger för närvarande inne i 60 dagar.

Annonser kan även komma att delas av oss på andra digitala social medier.

Annonser får ej ha ett högre pris än 10 000 Skr.

Alla ekonomiska transaktioner och eventuella frakter av annonserad vara sker direkt mellan säljare och köpare.

Max10.se eller dess ägare kan inte hållas ansvarig för eventuella ekonomiska förluster på grund av eventuella tekniska problem med webbsidan.

Max10.se eller dess ägare har heller inget ansvar över objekten som annonseras på webbsidan.

Max10.se och dess ägare kan, utan att meddelande getts härom, både blockera och radera annonser och kontoinnehavare från webbsidan. Max10.se och dess ägare har inget ansvar för de eventuella ekonomiska förluster som detta kan medföra någon part.

Eventuella tvister mellan köpare och säljare löses utan Max10.se eller dess ägares inblandning.